Palacio de Congresos Baluarte. Pamplona. 
26 y 27 de junio de 2024

PATRIMONIO HISTÓRICO Y ENERGÍAS RENOVABLES

REFLEXIONES PARA UN RETO

Baluarte Batzar Jauregia. Iruña.
2024ko ekainak 26 eta 27

ONDARE HISTORIKOA ETA ENERGIA BERRIZTAGARRIAK

ERRONKA BATERAKO GOGOETAK

La entrada es libre previa inscripción. Aforo limitado.
Gehienezko lagun-kopuru mugatua. Sarrera librea aldez aurretik izena emanda.

Aforo limitado. La entrada es libre previa inscripción.
Gehienezko lagun-kopuru mugatua. Sarrera librea aldez aurretik izena emanda.

OBJETIVO

La Dirección General de Cultura- Institución Príncipe de Viana, del Gobierno de Navarra, organiza la jornada “Patrimonio Histórico y Energías Renovables: Reflexiones para un reto”, que se celebrará los días 26-27 de junio, en Navarra.

El objetivo de este proceso es el análisis especializado y de rigor desde diferentes miradas implicadas como arquitectura, patrimonio histórico, patrimonio cultural, paisajismo, urbanismo, entidades locales, instituciones autonómicas y expertos en energías renovables.

Todo ello bajo el análisis de las buenas prácticas en otras comunidades autónomas y a nivel europeo, las particularidades del ámbito de trabajo y la repercusión de las conclusiones en un desarrollo normativo y legal futuro. Aforo limitado. Entrada libre previa inscripción.

HELBURUA

Nafarroako Gobernuaren Kultura Zuzendaritza Nagusia – Vianako Printzea Erakundeak “Ondare Historikoa eta Energia Berriztagarriak: Erronka baterako gogoetak” jardunaldia antolatu du. Ekainaren 26-27an egingo da, Nafarroan.


Prozesu honen helburua inplikatutako begirada guztietatik azterketa espezializatua eta zorrotza egitea da, alegia arkitekturatik, ondare historikotik, ondare kulturaletik, paisajismotik, hirigintzatik, toki-erakundeetatik, erakunde autonomikoetatik eta energia berriztagarrietako adituenetik.

Hori guztia beste autonomia-erkidego batzuetako eta Europako beste herrialde batzuetako jardunbide egokiak, lan-eremuaren berezitasunak eta ondorioek etorkizuneko araudi- eta lege-garapenean izango duten eragina aztertuta.

Gehienezko lagun-kopuru mugatua. Sarrera librea aldez aurretik izena emanda.

Secretaría técnica / Idazkaritza Teknikoa

organiza / ANTOLATZAILEA

 

COLABORa / LAGUNTZAILEA